Leven zonder stress dankzij je life coach
Home Leven zonder stress
foto hilde.jpg

leven zonder stress

In onze maatschappij lopen vele mensen met maskers op, omdat dit zo aangeleerd is.  Het is niet wie je bent dat belangrijk is, maar wie je zou moeten zijn.  Daarop zijn we allen geprogrammeerd.

Het is belangrijk dit proces te doorbreken, om kunnen zijn wie je werkelijk bent.  Jezelf aanvaarden zoals je bent met, in de ogen van anderen, “gebreken” en ook “goede dingen”.

Via Life Coaching kan je je bewust worden van de manier waarop jij hiermee omgaat.

Het hele coachingsproces is er op gesteld om tot bewustwording te komen van wat je eigenlijk allemaal zelf al weet, zelf al kent en zelf al kan.  Dit weten, deze kennis en vaardigheden zijn impliciet aanwezig, het is de bedoeling dat je je bewust wordt van wat je kan en weet en dat je dit dan ook gaat gebruiken.

Coaching houdt in dat hetgeen je impliciet weet en kan ook expliciet wordt.  Je wordt je ervan bewust, zodat je het ook zelf actief kan gaan gebruiken om je leven te sturen in de richting die je zelf gekozen hebt.

Deze bewustwording is nodig om zelf actief keuzes te willen en kunnen maken die niet alleen binnen je mogelijkheden liggen maar waarvan je ook weet dat je ze zult realiseren.

Iedereen heeft het recht gelukkig te zijn en te leven zonder enige vorm van stress.  Je life coach haalt het beste in je boven zodat dit ook voor jou haalbaar is !